เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูนนำทีมเดินรณรงค์ชวนชาวลำพูนออกมาเลือกตั้งส.ส. “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี” พร้อมรักษาแชมป์สมัยที่ 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (BIG DAY) “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี” เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ มากที่สุดของประเทศ รักษาแชมป์สมัยที่ 14 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์จำนวนมาก
                 นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (BIG DAY) “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรณรงค์ เผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของจังหวัดลำพูน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกา ถึง สิบเจ็ดนาฬิกา ให้มากที่สุดเป้าหมายคือร้อยละ 85 และลดจำนวนบัตรเสียลงไม่เกินร้อยละ 3 รวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจกันในการรักษาแชมป์ “จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงสุดเป็น อันดับที่ 1 ของประเทศไทย เป็นสมัยที่ 14" อีกทั้งเพื่อเป็น การกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และร่วมกันสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปด้วย ความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายไป เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพโดย สุจริตและปราศจากการครอบงำของผู้ใด
                ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดทิศทางของประเทศว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางใดในอีก 4 ปีข้างหน้าและถือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นหากประชาชนและ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้ และรวมพลังกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระ ปราศจากการชักนำของผู้ใด รวมทั้งเห็นถึงโทษหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติจากการซื้อสิทธิขายเสียงและร่วมกันสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ก็จะทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งทีมีคุณภาพอย่างแท้จริง

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 5 4 3

今天

数量

63

这星期

数量

1239

这月

数量

4304

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]