เลือกภาษา ::

Activity news

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 31 ม.ค. 2567, 16:39

         วันนี้ (31 มกราคม 2567) ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 31 ม.ค. 2567, 14:33

        วันที่ 31 มกราคม 2567 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 ม.ค. 2567, 10:28

        วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 ม.ค. 2567, 10:27

       วันนี้ (26 มกราคม 2567) เวลาประมาณ 14.00 น. ที่ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ อำเภอเวียงหน...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 26 ม.ค. 2567, 17:11

        วันนี้ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาหล่าย...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 15 ม.ค. 2567, 14:13

วันนี้ (12 มกราคม 2567) เวลา 13.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้า...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 ม.ค. 2567, 14:39

       วันนี้(วันที่ 8 มกราคม 2567) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 ม.ค. 2567, 14:38

        (วันนี้) วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 06.30 น. ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 5 ม.ค. 2567, 14:33

    วันนี้ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ธ.ค. 2566, 16:44

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน น...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 8 ธ.ค. 2566, 13:51

        วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่เทศบาลตำบลม่วงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2566, 15:17

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่อุปชญายวิหารานุสรณ์ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวั...

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]