เลือกภาษา ::

Activity news

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ส.ค. 2566, 09:48

         วันนี้ (31 กรกฎาคม 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชกา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ส.ค. 2566, 09:45

         ค่ำวันนี้ (28 กรกฎาคม 2566) เวลา 19.00 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ส.ค. 2566, 09:43

         วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 น. ที่ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชน...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ส.ค. 2566, 09:40

         วันนี้ (28 กรกฎาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ส.ค. 2566, 09:39

       วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 19 ก.ค. 2566, 11:08

         วันนี้ ( 18 กรกฎาคม 2566) ที่โรงเรียนบ้านห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จั...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ค. 2566, 17:30

        วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 09.00 น. ขอเชิญร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ค. 2566, 17:28

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:01

                วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาว...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 มิ.ย. 2566, 16:56

                 วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) ที่วัดบุปผาราม ตำบลริมปิง อำเภอเม...

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]