เลือกภาษา ::

Activity news

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 ต.ค. 2566, 15:09

         วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดพระพุทธบาทตากผ้า...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 ต.ค. 2566, 11:21

         วันนี้ (8 ตุลาคม 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:30

        วันนี้ (4 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจั...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:29

              เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสันติธร ยิ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:36

          วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) เวลา 19.19 น. ที่หอระชุมองค์การบริหารส่ว...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:35

         วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) เวลา 16.00 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:33

        วันที่12 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น. ที่ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:31

       วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่โถงหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เวลา 08.30 น. น...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:30

        เช้าวันนี้ (12 ส.ค. 2566 เวลา 07.30 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 ส.ค. 2566, 14:18

         วันนี้ (10 สิงหาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่อ่างเก็บน้ำแม่เมย ตำบลทาขุมเง...

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]