เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. ร่วมรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" ห้องส่ง สวท.ลำพูน สวท.ลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุม 2 ศูนย์ราชการกระทรวงเเรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เเรงงาน.
09:30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อบจ/สถจ (การเเต่งกาย : ชุดสุภาพ)
10:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุม 2 ศูนย์ราชการกระทรวงเเรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประกันสังคม.
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมอนันตยศ ท้องถิ่น
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ปกครอง
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
08:00 น. กิจกรรมจิตอาสาทำเนวกันไฟ บริเวณดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน อ.เมืองลำพูน
09:30 น. ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสภา อบจ.ลพ. กองกิจการสภา อบจ.ลพ./แต่งกาย : ชุดสุภาพ
10:00 น. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายอนุพงษ์  วงวงค์มูล) ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ปค./จ่าจังหวัด,ป้องกันจังหวัด
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
- - - -
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 4 8 4 2

วันนี้

จำนวน

31

สัปดาห์นี้

จำนวน

296

เดือนนี้

จำนวน

1204

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]