เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนจ/อก. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
08:30 น. พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ/อก. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
09:30 น. ประธานพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ/อก (การเเต่งกาย : ชุดสุภาพสีขาว ครีม เเละเหลือง)
10:00 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (บ้านป่าเเดง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน) ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ สสจ. (การแต่งกาย : เครื่องแบบ พอ.สว.)
13:30 น. เข้ากราบมนัสการเจ้าคณะอำเภอบ้านธิ วัดป่าตาล ปค.
14:00 น. ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านธิ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ หอประชุมอำเภอบ้านธิ ปค.
17:00 น. ร่วมรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน ห้องส่ง สวท.ลำพูน สวท.ลำพูน
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนจ/อก. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
08:30 น. พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ/อก. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
09:30 น. พิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./ชุดสุภาพโทนสีขาว ครีม เหลือง
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง(ภาคค่ำ) งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ห้องประชุมมหันตยศ ปกครอง
15:00 น. รายงานประจำวันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ/กยพ.
- ว่าง -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
07:30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันน้อมรำลึกในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนจ.(อก.)/แต่งกาย :เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
08:30 น. พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ.(อก.)/แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
09:30 น. พิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ.(อก.)/แต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว ,ครีม ,เหลือง
10:00 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง(ภาคค่ำ) ห้องประชุมมหันตยศ ปค.
14:00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่ หอประชุมอำเภอบ้านธิ ปค.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07:30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนจ./อนก (แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
08:30 น. พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ศาลาประชาคมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./อนก (แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)
09:30 น. พิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี  อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./อนก.
14:00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หอประชุมอำเภอบ้านธิ ปค.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 0 7 1 3

วันนี้

จำนวน

5

สัปดาห์นี้

จำนวน

250

เดือนนี้

จำนวน

961

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]