เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ ที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. ร่วมรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน ห้องส่ง สวท.ลำพูน สวท.ลำพูน
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดลำพูน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ปค.
13:15 น. คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เข้าพบ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สนจ.
13:30 น. ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ห้องประชุมจามเทวี สนจ.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประธานการประชุมหารือและติดตามการแก้ไขปัญหาและกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน โยธา
13:30 น. ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ห้องประชุมจามเทวี ยุทธศาสตร์
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ตรวจติดตามโครงการพัชรธรรม  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ต.ต้นธง และฝายพัชรธรรม ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
13:30 น. ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ศดธ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดลำพูน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ปค.
13:30 น. ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(กพย.)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 2 7 4 1 5

今天

数量

17

这星期

数量

172

这月

数量

741

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]