เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำพูน  ห้องประชุมหริภุญชัย ปภ
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:30 น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ : โยธาฯ/เจ้าพนักงานที่ดิน
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ปภ
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ปภ.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำพูน  ห้องประชุมหริภุญชัย ปภ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 3 8 3 6 5

今天

数量

31

这星期

数量

351

这月

数量

1642

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]