เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. ประธานพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ.
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(การแต่งกาย : เครื่องแบบราชการสีกากีแขนยาว)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ภ.จว.
14:30 น. ประธานการประชุุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศอ.ปส.จ.ลพ.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(การแต่งกาย : เครื่องแบบราชการสีกากีแขนยาว)
09:00 น. ประธานเปิดงานสัมนา"แผนการส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะระดับท้องถิ่น" ห้องประชุมบัวแก้ว โรงแรม เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ภ.จว.
14:30 น. ประชุุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศอ.ปส.จ.ลพ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(อก.)/แต่งกาย : เครื่องแบบราชการสีกากีแขนยาว
นายโยธิน ประสงค์ความดี
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(อก.)/แต่งกาย : เครื่องแบบราชการสีกากีแขนยาว
14:30 น. ประชุุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศอ.ปส.จ.ลพ.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
08:00 น. พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4
09:00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(แต่งกาย : เครื่องแบบราชการสีกากีแขนยาว)
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ภ.จว.ลพ.
14:30 น. ประชุุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศอ.ปส.จ.ลพ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 0 3 0

今天

数量

70

这星期

数量

862

这月

数量

3221

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]