เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:30 น. เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 3 ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมเปนสกี้ กรงเทพมหานคร มท. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดลำพูน (ก.อบต.ลำพูน) ประจำเดือนตุลาคม 2563 ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 อบจ.ลพ. สถจ.
09:30 น. ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง โดย รมว.มหาดไทย และรมว.คลัง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ/กยพ.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลลำพูน ( ก.ท.จ. ลำพูน) ประจำเดือนตุลาคม 2563 ห้องประชุมหริภุญชัย ท้องถิ่น
- ว่าง -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุม ก.อบต.จ.ลพ.ประจำเดือน ตุลาคม ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 อบจ.ลพ. สถจ.
09:30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง โดย รมว.มหาดไทย และรมว.คลัง ผ่านระบบ VCS ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.(กยพ)/จ่าจังหวัด
13:30 น. ประชุม ก.ท.จ.ลพ. ประจำเดือน ตุลาคม ห้องประชุมหริภุญชัย สถจ.
15:30 น. ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference  ห้องประชุมหริภุญชัย ศบค.19 จว.ลพ./ป้องกันจังหวัด
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง โดย รมว.มหาดไทย และรมว.คลัง ผ่านระบบ VCS ห้องประชุมหริภุญชัย
13:30 น. ประชุม ก.ท.จ.ลำพูน ครั้งที่ 10/2563 ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สถจ.
15:30 น. ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference  ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./อนก.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 3 0 7 4 4

今天

数量

7

这星期

数量

256

这月

数量

936

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]