เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
--- ว่าง รอการแต่งตั้ง ---
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน,พลังงานจังหวัดลำพูน
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
08:30 น. ตรวจราชการ/ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
12:30 น. นมัสการพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และพระศรีธรรมโสภน รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
13:00 น. งานฉลองพระเปรียญ พระบัณฑิตฯ ประจำปี 2565
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
08:30 น. ตรวจราชการ/ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
12:30 น. นมัสการพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และพระศรีธรรมโสภน รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
13:00 น. งานฉลองพระเปรียญ พระบัณฑิตฯ ประจำปี 2565 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 8 2 8 9 3

今天

数量

8

这星期

数量

426

这月

数量

2265

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]