เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 29 พ.ค. 2563, 14:34

จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563 ประจำปี 2563  เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด - 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากลำบาก และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก

              วันนี้ ( 29 พฤษภาคม 2563 ) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวถวายผ้าป่า

           กองทุนพัฒนาเด็กชนบทได้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2522  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบาก และขาดโอกาส ให้ได้การพัฒนาทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงรับกองทุนดังกล่าวไว้ในพระราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดลำพูน มีเงินทั้งสิ้น 2,081,793.23 บาท ในปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้เชิญชวนผู้มีจิตกุศลทำบุญสมทบทุนตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 มีจำนวนจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,638 บาท ซึ่งจะสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทของส่วนกลาง นำเงินเข้าฝากในบัญชีกองทุนฯของจังหวัด และช่วยเหลือด้านการศึกษาของเด็กเยาวชนในจังหวัดลำพูน ต่อไป .     

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 2 7 4 1 5

今天

数量

17

这星期

数量

172

这月

数量

741

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]