เลือกภาษา ::
องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:26

                วันนี้ (4 ธันวาคม 2564) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการฯ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและประชาชน ให้การต้อนรับ

                โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ยาว 96 เมตร สูง 27 เมตร มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 300,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น โดยโครงการดังกล่าว สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรบ้านป่าก่อและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 700 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้แก่ราษฎรบ้านป่าก่อประมาณ 225 ครัวเรือน

                หลังจากที่โครงการดังกล่าวได้ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้ชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกจากพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วแระ เปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ลำไย มะม่วง กล้วย ทำให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

                นอกจากนี้ องคมนตรี ได้ติดตามกาาขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปางค่าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภค และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 100 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 6,157 ไร่

               โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 10,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:25

                วันที่(7 พฤษภาคม 2565) ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:22

               จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:52

               วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565) ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:51

               วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมห...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 3 4 5 8

今天

数量

81

这星期

数量

528

这月

数量

2169

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]