เลือกภาษา ::
สตรีลำพูนรวมพลังสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและการย้อมผ้าสีธรรมชาติ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 22 ก.พ. 2566, 20:00

"สตรีลำพูนรวมพลังสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและการย้อมผ้าสีธรรมชาติ" รณรงค์ให้สตรีสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นในทุกโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา สนองแนวพระราโชบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อให้สตรีมีความรู้เรื่องอัตลักษณ์ผ้าไทย และวิวัฒนาการของผ้าลำพูน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะภูมิปัญญาการทอผ้า รณรงค์ให้สตรีสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นในทุกโอกาส การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นและประเทศชาติ นำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญามาปรับใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวขึ้นอบรมให้ความรู้เรื่อง อัตลักษณ์ผ้าไทย, การพัฒนาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ, การย้อมสีธรรมชาติ, เวทีเสวนาเรื่อง วิวัฒนาการผ้าลำพูน, การจัดนิทรรศการผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ้าอัตลักษณ์อำเภอของทั้ง 8 อำเภอ, การแสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ลำพูนและผ้าย้อมสีธรรมชาติ.

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 9 2 0

今天

数量

63

这星期

数量

855

这月

数量

4376

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]