เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 29 เม.ย. 2562, 14:58

เช้าวันนี้ (29 เมษายน 2562) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้รับฟังการบรรยายธรรม โดยพระปลัดธีรยุทธ ฐานวีโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต 2 วัดสันป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนสำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย เรื่องกิจกรรมสัมพันธ์ของจังหวัดลำพูนในรอบเดือน มีนาคม 2562 (วีดีทัศน์) โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน, เรื่อง การรับบริจาคโลหิต โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน,เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน,เรื่องสถานการณ์น้ำ โดยโครงการชลประทานลำพูน, เรื่องความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี2562 แล การบังคับใช้ พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) 2562 และพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, เรื่องสรุปผลการดำเนินงานอำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน, เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยสำนักงานจังหวัดลำพูน, เรื่องโครงการบรรพชาอปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน,เรื่องการขอพระราชทานเป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)และการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, เรื่องการรายงานผลการดำเนินการโครงการ” ข้าราชการลำพูนยุคใหม่ ใส่ใจภาษี ยื่นแบบทุกปี ยื่นภาษีผ่าน NET” ของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานสรรพกรพื้นที่จังหวัดลำพูน, เรื่องโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่1) โดย สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน, เรื่องโครงการหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน, เรื่องเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ/งบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน, เรื่องสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2562 โดยสำนักงานจังหวัดลำพูน, เรื่องรายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน และ เรื่อง สรุปภาวการณ์ค้าจังหวัดลำพูน โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และเรื่อง สรุปโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดลำพูน โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน. 

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 0 6 3

今天

数量

4

这星期

数量

870

这月

数量

3236

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]