เลือกภาษา ::
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 14 พ.ค. 2562, 13:42

วันนี้ ( 14 พฤษภาคม 2562 ) ณ ตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรมจังหวัดลำพูนมีเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ผ่านการประเมินและเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmaer) อาทิ การจัดทำแผนชีวิต ปรับกระบวนทัศน์และสร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตร โดยใช้แนวคิดแบบใหม่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การตลาด รวมปุถึงการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่กับพี่เลี้ยง ซึ่งในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านวิชาการและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดลำพูนทำการคัดเลือกศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอป่าซาง เป็นจุดดำเนินงาน ภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จำนวน 20 ราย ทั้งยังมีพืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายจากเกษตรกรรุ่นใหม่จากหลายอำเภอ ทั้งอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงจากผู้ผลิต

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2565, 10:52

                วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติกา...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2565, 10:51

                เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทาขุมเงิน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ธ.ค. 2565, 20:17

               วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ที่ บริเวณดอยญีบา บ้านจำขี้มด หมู่ที่ 2 ตำบ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ธ.ค. 2565, 20:12

               เมื่อค่ำวันที่ 4 ธันวาคม 2565 กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 8 0 8 4

今天

数量

122

这星期

数量

1835

这月

数量

6115

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]