เลือกภาษา ::
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 14 พ.ค. 2562, 13:42

วันนี้ ( 14 พฤษภาคม 2562 ) ณ ตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรมจังหวัดลำพูนมีเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ผ่านการประเมินและเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmaer) อาทิ การจัดทำแผนชีวิต ปรับกระบวนทัศน์และสร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตร โดยใช้แนวคิดแบบใหม่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การตลาด รวมปุถึงการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่กับพี่เลี้ยง ซึ่งในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านวิชาการและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดลำพูนทำการคัดเลือกศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอป่าซาง เป็นจุดดำเนินงาน ภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จำนวน 20 ราย ทั้งยังมีพืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายจากเกษตรกรรุ่นใหม่จากหลายอำเภอ ทั้งอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงจากผู้ผลิต

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:12

                นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:09

              ลำพูน เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19  ในกลุ่มผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 &...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:08

                ผู้ราชการการจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด &nda...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:06

                วันนี้ ( 18 ตุลาคม 2564 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาว...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 5 2 5 9 2

今天

数量

97

这星期

数量

5075

这月

数量

6067

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]