เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ       เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทย

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณภายในอาคาร และบริเวณภายนอกตัวอาคารโรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เติมสิ่งของอุปโภคใส่ตู้ปันสุข เพื่อที่จะปันน้ำใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการอีกด้วย

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระมหากษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468 ณ เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมณี ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 ทรงพระนามว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร" และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ขณะพระชนมายุ 20 พรรษา ทรงครองราชย์สมบัติเป็นเวลา 12 ปี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญ อาทิ ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ทรงริเริ่มการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบท ทรงเสด็จเยี่ยมชาวจีนในย่านสำเพ็ง พระนคร ส่งผลให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชาวจีนและชาวไทยที่มีมาในอดีตยุติลง ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนส่งผลให้เกิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ขึ้น คือ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 6 4 7 7 1

今天

数量

66

这星期

数量

2007

这月

数量

5229

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]