เลือกภาษา ::

活动新闻

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 8 ธ.ค. 2566, 13:51

        วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่เทศบาลตำบลม่วงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2566, 15:17

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่อุปชญายวิหารานุสรณ์ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวั...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:45

               วันนี้ (5 ธันวาคม 2566 ) เวลา 13.30...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:44

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดล...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:43

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ธ.ค. 2566, 08:27

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 23 พ.ย. 2566, 14:12

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ลำพูน ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้บริการด้าน...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 14 พ.ย. 2566, 12:45

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชก...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 พ.ย. 2566, 14:54

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) เวลา 16.00 น. ที่วัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 25 ต.ค. 2566, 15:07

วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านห้วยไซ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2566, 16:30

         วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่วัดหนองช้างคืน นายสันติธร ยิ้ม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2566, 16:29

        วันนี้ ( 23 ตุลาคม 2566) เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบา...

继续阅读

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]