เลือกภาษา ::

Attractions :: Ban Don Luang cotton Weaving Community

Ban Don Luang cotton Weaving Community
Pa Sang District วันที่ 22 ก.พ. 2562, 11:45

History: A major source of hand-woven cotton handicrafts produced and sold domestically and export to overseas countries. Ban Don Luang weaving village has created income and employment for the villagers and their community.

          In the past, women did weaving for household use. Later, it become more well-known. It has developed colorful and modern patterns. As a result, the handicraft products have such various items available such as clothes, shawls, pillowcases, curtains, and tablecloths.

 

Location:  Mae Raeng Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Province

Travel map

Attractions by district

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Accommodation
Mueang Lamphun District
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel (Lapoon means Lamphun as pronounce by its locally) is a small boutique hotel with only 9 rooms, situat...

Read More
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Huandalha Resort

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 5 7 9 9 9

Today

Total

10

The week

Total

638

This month

Total

2969

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]