เลือกภาษา ::

Attractions :: Sob Sao reservoir

Sob Sao reservoir
Mae Tha District วันที่ 28 ม.ค. 2562, 10:04

History: Sob Sao Reservoir is 19 meters high and 271 meters long. The walkway is 4 meter width. From this reservoir, you can see a scenic spot of natural beauty; mountains and lakes that combine exquisitely. This area is great for relaxation and it has a pavilion for you to see the view from the top and experience the way of life of the villagers.

 

Location : Village no. 9, Lai Ta Village , Sop Sao Sub-district Take Highway No. 11 Lampang - Lamphun. or take Highway 1033 enter into the agricultural market.

Attractions by district

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Accommodation
Mueang Lamphun District
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel (Lapoon means Lamphun as pronounce by its locally) is a small boutique hotel with only 9 rooms, situat...

Read More
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Huandalha Resort

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 5 7 9 9 9

Today

Total

10

The week

Total

639

This month

Total

2969

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]