เลือกภาษา ::

Attractions :: Wong Luang Waterfall

Wong Luang Waterfall
Li District วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:52

This is a famous and well-known waterfall of Lamphun province. It is a limestone waterfall that has different levels that gradually descend down the valley of which there are seven levels. The limestone waterfall contains lots of stalactites and stalagmites which make the water in the waterfall beautifully colorful of blue and emerald green.

 

Location: Doi Tao District, Chiang Mai Province, Li District, Lamphun Province, Sam Ngao District, Tak Province

Travel map

Attractions by district

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Accommodation
Mueang Lamphun District
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel (Lapoon means Lamphun as pronounce by its locally) is a small boutique hotel with only 9 rooms, situat...

Read More
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Huandalha Resort

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 5 7 9 9 9

Today

Total

10

The week

Total

639

This month

Total

2969

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]