เลือกภาษา ::

Attractions :: Earthen water boiler, Ban San Muang

Earthen water boiler, Ban San Muang
Wiang Nong Long District วันที่ 23 มี.ค. 2562, 11:02

Background: In the past, Ban San Muang, Nong Long Subdistrict, Wiang Nong Long District, Lamphun Province, was a large earthen water boiler production site of Lamphun Province. In addition to the production of clay pots, there are also other pottery products such as flower pot, pot of young girl (curry pot of the northern people, because in the past there was no pan, so used earthen pot with round bottom instead for cooking). Tom pot (Pot for dead bones and then buried in the cemetery area or to float. Believing that the spirit of the dead will be liberated and reborn in the good world) Terracotta rice pot (Looks like pot of young girl and be the  same size as Tom pot but has a wider pot mouth, used for glutinous rice) and alcohol boiler (Which is very large, about 50-60 centimeters in diameter).

 

Location: Nong Long Subdistrict, Wiang Nong Long District, Lamphun Province

 

Attractions by district

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Accommodation
Mueang Lamphun District
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel (Lapoon means Lamphun as pronounce by its locally) is a small boutique hotel with only 9 rooms, situat...

Read More
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Huandalha Resort

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]