เลือกภาษา ::

Attractions :: Baan Nong Nguek Cotton Weaving Community

Baan Nong Nguek Cotton Weaving Community
Pa Sang District วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:49

History: The original idea of Baan Nong Nguek weaving craftwork arrived when the ancestors of the Yong people moved and settled here. In the past. Cotton weaving was made for personal use within the family - purchasing clothes could be hard to obtain.

          The men in those days was occupied with farming and learning how to grow cotton. Women would then take this cotton and weave using an ancient loom. This is the inheritance of wisdom from the past to the present.

          At present, Baan Nong Nguek  has been selected as one of the most prominent weaving communities in Lamphun province because of their handmade cotton fabric which has beautiful original designs, bringing in creative ideas in traditional patterns. Applied to the product to the era and the new generation. Makes Baan Nong Nguek  weaving craftwork become one of the OTOP products of Pa Sang District, Lamphun Province. It is also a source of cotton for export in tourist cities throughout Northern Thailand.

 

Location: Nong Mueang Village , Mae Raeng Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Province

Travel map

Attractions by district

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Accommodation
Mueang Lamphun District
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel (Lapoon means Lamphun as pronounce by its locally) is a small boutique hotel with only 9 rooms, situat...

Read More
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Huandalha Resort

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]